Cine este Sf. Dimitrie cel Nou ?
Cine este Sf. Gheorghe, purtătorul de biruinţă ?

Măritul acesta şi minunatul şi vestitul mare mucenic Gheorghe, a trăit în vremea
împăratului Diocleţian, trăgându-se din Capadochia, de neam strălucit şi luminat, din ceata
ostaşilor ce se chemau tribuni; iar când a fost să pătimească era la cinstea dregătoriei de
comis.

Având împăratul gând să pornească război asupra creştinilor, a dat poruncă să se
învrednicească de cinstiri împărăteşti şi de daruri cei ce se vor lepăda şi vor părăsi pe
Hristos. Iar cei cer nu se vor supune poruncii, să aibă pedeapsă moartea. Atunci sfântul
acesta fiind de faţă, a declarat că este creştin, mustrând deşertăciunea şi neputinţa idolilor,
luând în râs pe cei ce credeau în ei.

Neplecându-se nici cu amăgiri, nici cu făgăduinţele tiranului, care făcea multe ca acestea,
nici de îngroziri, ci se vedea nebăgător de seamă de toate, pentru aceea întâi l-au lovit în
pântece cu o suliţă. Şi când i s-a înfipt suliţa în trup, a curs sânge mult; iar vârful suliţei s-a
întors înapoi şi a rămas sfântul nevătămat. Apoi legându-l de o roată ţintuită cu fiare
ascuţite, care a fost pornită din sus spre o vale, şi rupându-se trupul în mai multe bucăţi, cu
ajutorul dumnezeiescului înger a rămas el sănătos. Şi înfăţişându-se sfântul înaintea
împăratului şi a lui Magnenţiu, care şedeau alături de el şi aduceau jertfă la idoli pentru
sănătatea lor, sfântul a atras pe mulţi spre credinţa în Hristos, cărora din porunca
împăratului li s-au tăiat capetele afară din cetate. Şi venind la Hristos şi Alexandra
împărăteasa, a mărturisit pe Hristos Dumnezeu înaintea tiranului. Au crezut şi alţii mulţi în
Hristos, văzând că sfântul a ieşit sănătos dintr-o varniţă în care fusese aruncat. După aceasta
i-au încălţat picioarele cu încălţăminte de fier ce avea cuie şi l-au silit să alerge. Ci iarăşi au
pus de l-au bătut, fără de nici o milă, cu vine de bou uscate. Iar Magnenţiu cerând semn ca
să învieze pe un mort din cei ce erau îngropaţi, din mormintele ce erau acolo, care erau de
multă vreme morţi, şi făcând sfântul rugăciune deasupra mormântului, a înviat mortul şi s-
a închinat sfântului, şi a slăvit Dumnezeirea lui Hristos. Şi întrebând împăratul pe mort cine
este, şi când a murit, a răspuns acesta că este din cei ce au trăit mai înainte de venirea lui
Hristos, adică mai înainte de trei sute de ani şi mai mult şi cum că a ars în foc atâţia ani din
pricina rătăcirii idoleşti. Pentru care minune crezând mulţi, şi înmulţindu-se spre credinţă,
slăveau cu un glas pe Dumnezeu, între care era şi Glicherie, căruia îi murise boul, şi l-a
sculat sfântul. Din care minune adeverind şi el credinţa în Hristos, a luat cununa
muceniciei, făcându-l păgânii multe bucăţi cu săbiile. Deci venind mulţi la Hristos, pentru
ceea ce vedeau, şi încă pentru că sfântul mucenic Gheorghe intrând în capiştea idolilor, a
poruncit unui chip idolesc cioplit, ca să spună dacă este el Dumnezeu, şi de i se cuvine să i
se închine lui oamenii. Iar demonul cel ce era într-însul plângând a răspuns că unul este
Dumnezeu adevărat: Hristos şi dintr-aceasta s-au tulburat idolii toţi şi au căzut şi s-au
sfărâmat. Ceea ce neputând răbda cei ce credeau în idoli au prins pe sfântul şi l-au dus la
împăratul, şi-au cerut degrab răspuns de moarte asupra lui; iar împăratul a poruncit ca să
taie pe sfântul şi pe Alexandra împărăteasa cu sabia. Sfântului Gheorghe i s-a tăiat capul, iar
sfânta Alexandra făcând rugăciune în temniţă, şi-a dat sufletul lui Dumnezeu.

Însă trebuie să istorisim oarecare parte din cele multe minuni ale sfântului.

În părţile Siriei se află o cetate numită Ramel, în care era o biserică zidită în numele marelui
mucenic Gheorghe. Neaflându-se acolo mină de piatră, ca să se taie stâlpi, se aduceau stâlpii
bisericii din loc depărtat, şi se făcea multă nevoinţă cu aflatul lor, şi cu adusul. Atunci
oarecare femeie cu frica lui Dumnezeu având adevărată şi întărită credinţă la sfântul mare
mucenic Gheorghe, a cumpărat şi ea un stâlp asemenea cu cei ce erau făcuţi şi
înfrumuseţaţi, şi pogorându-l la mare, se ruga celui ce era purtător de grijă să ducă stâlpii, să
ia şi să ducă şi pe acela pe care îl cumpărase ea. Iar el nu vrea, ci punând numai pe al lui,
purcese să se ducă. Atunci femeia de supărare căzând la pământ plângea şi se ruga sfântului
să-i ajute să poată duce stâlpul. Aflându-se ea într-un astfel de chip, văzu în vis unde i se
arătă sfântul în chip de voievod, şi-i zise: "De ce eşti tristă, femeie?" Iar ea îi spuse pricina
întristării, şi sfântul descălecând de pe cal zise către femeie: "Unde-ţi este voia să fie pus
stâlpul?" Şi ea răspunse. "De-a dreapta parte a bisericii." Şi sfântul îndată însemnă marmura
cu degetul, scriind aceasta: Să se pună în dreapta, al doilea, stâlpul văduvei (după cel dintâi),
şi ridicând sfântul de capătul stâlpului ce era despre mare, zise femeii: "Ajută şi tu" şi
ridicându-l amândoi, l-au dat în mare, şi cu îndreptarea sfântului sosi stâlpul mai înainte de
ceilalţi, şi dimineaţa se află la liman. Ceea ce văzând Vasilicos, căci aşa se numea purtătorul
de grijă pentru ducerea stâlpilor, s-a minunat şi mai vârtos dacă a văzut şi scrisul, care
rânduia şi locul, unde trebuia să fie pus. Şi mulţumind lui Dumnezeu, cerea şi de la sfântul
iertare pentru greşeala neascultării, şi, luând şi el prin vedenie iertare de la sfântul, puse
stâlpul văduvei în rând cu ceilalţi, în locul care poruncea scrisul cel însemnat de sfântul.
Care stâlp stă şi până în ziua de astăzi întru neştearsă pomenirea femeii, şi întru mărirea
sfântului pentru preamărita minune.
Imagini Iconostas
Home |Despre noi |Biserica Noastra |Program Slujbe |Arhiva Imagini |Buletin Informativ |Contact |
© Copyright 2013. Biserica Sf. Gheorghe si Sf. Dimitire cel Nou, Las Vegas, NV. All rights reserved. Design by  capturemotion.net
Membru
Consiliul Parohial
Jurisdictia
Scoala Duminicala
Sfantul Dimitrie cel Nou
Sfantul Gheorghe
Troparul Sfantului
Mare Mucenic
Gheorghe
„Ca un izbavitor al
celor robiti si celor
saraci folositor,
neputinciosilor
doctor,
conducatorilor
ajutator,
Purtatorule de
biruinta, Mare
Mucenice Gheorghe,
roaga pe Hristos
Dumnezeu sa
mantuiasca
sufletele noastre.”
Troparul Sfantului
Dimitrie Cel Nou
“Intru tine, Parinte,
cu osardie s-a
mantuit cel dupa
chip, ca luand
Crucea, ai urmat lui
Hristos si lucrand ai
invatat sa nu se uite
la trup, caci este
trecator, ci sa poarte
grija de suflet, de
lucru cel nemuritor.
Pentru aceasta si cu
ingerii impreuna se
bucura, Prea
Cuvioase Parinte
Dimitrie, Duhul tau.”
| Home || Despre noi || Biserica Noastra || Program Slujbe || Arhiva Imagini || Buletin Informativ || Sinaxar || Resurse Ortodoxe || Contact |
Biserica Ortodoxa Romana "Sf. Gheorghe si Sf. Dimitrie cel Nou" | PO Box 29113, Las Vegas NV 89126 |  (702) 870-8321